ЗАЯВА

............... року помер мій чоловік – (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку ) ..........., що постійно проживав за адресою: м. ......, вул....... , буд......., кв.......

Після його смерті відкрилася спадщина

Повідомляю нотаріуса, що від прийняття спадщини я відмовляюсь.

Зміст статей 1269, 1273, 1274 Цивільного кодексу України нотаріусом мені роз’яснено.

Місто Київ,

............ року

Підпис ..................../ ....................../