До Господарського суду ......

Кредитор: ..............
Код ЄДРПОУ ...........
Поштова адреса: ...........
Рахунок: ..........
ІПН: ............

Боржник: ..............
код ЄДРПОУ: ...............
Поштова адреса: ..........
Рахунок: ..........
ІПН: ............

ЗАЯВА
про порушення справи про банкрутство

Рішенням Господарського суду .............. від ............... у справі ............... про ................. на користь .............. з Боржника має бути стягнуто ......... грн.

Для виконання зазначеного рішення .............. року було видано наказ господарського суду. Наказ було пред'явлено до виконання у встановленому відповідним чинним законодавством України порядку. Так, ................... (надати докази обґрунтованості вимог кредитора).

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 6, 7, 11 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 2, 41, 12 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

1. Порушити провадження у справі про банкрутство ..........

Додатки:

Додати рішення суду, господарського суду, які розглядали вимоги кредитора до боржника; копію неоплаченого розрахункового документа, за яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника, з підтвердженням банківською установою боржника про прийняття цього документа до виконання із зазначенням дати прийняття, виконавчі документи (виконавчий лист, виконавчий напис нотаріуса тощо) чи інші документи, які підтверджують визнання боржником вимог кредиторів.

1. ...........
2. ...........
3. ...........
4. ...........
5. ...........
6. Документ, що підтверджує відправлення Боржникові заяви та доданих до неї документів.
7. Документ, що підтверджує сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
8. Документ, що підтверджує сплату державного мита.

.................(дата)

.................( підпис керівниа, М.П.)