............... державна нотаріальна контора, адреса, поштовий індекс, інші засоби зв'язку

Заявник: громадянство, П.І.Б., рік народження, ідентифікаційний № ...., адреса, поштовий індекс, інші засоби зв'язку

ЗАЯВА
про прийняття спадщини за законом

............ числа, ............ місяця, дві тисячі ......... року, помер ........ (П.І.Б.), ........... року народження, який постійно проживав за адресою: .................

Після його смерті відкрилася спадщина за законом, до складу якої, зокрема, входять:

квартира за адресою: ..............;
........................;
.........................

Відповідно до ч. 2 ст. 1223, ст., ст. 1261, 1269 ЦК України я, (П.І.Б.), маю право на спадкування за законом в першу чергу та бажаю прийняти спадкове майно, яке входить до складу спадщини, де б воно не було і з чого б воно не складалося.

Окрім мене право на спадкування за законом в першу чергу має моя сестра (дочка спадкодавця, П.І.Б.), яка мешкає за адресою: ............

Я ознайомлений(а) із змістом положень ч. 2 ст. 1268, ч. 5 ст. 1269, ст. 1273, ст. 1274, ч. 1 ст. 1297 Цивільного кодексу України:

- про не допущення прийняття спадщини з умовою чи із застереженням;
- про право відкликати заяву про прийняття спадщини;
- про право на відмову від прийняття спадщини, в т. ч., на користь іншої особи протягом строку, встановленого для прийняття спадщини;
- про обов'язок звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно.

Всі необхідні документи для отримання свідоцтва про право на спадщину за законом будуть додатково надані.

ДОДАТКИ:

- копія документу, що посвідчує особу;
- копія свідоцтва про народження заявника;
- копія свідоцтва про смерть;
- (бажано) документ, що підтверджує останнє місце проживання спадкодавця.

Заявник .................... (П. ініціали).
(Дата).