ЗАЯВА

................. року помер мій батько – (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податку) ................, що постійно проживав за адресою: м. ........., вул............ , буд......., кв.........

На день його смерті залишилось спадкове майно, на яке померлий залишив заповіт на моє ім’я, посвідчений ............. року ..........., приватним нотаріусом ............ нотаріального округу за реєстровим № ...............

Спадкове майно складається з :

- квартири за № ...........( прописом ) у будинку № ........... ( прописом ), що знаходиться по вул. .........., 1/2 якої належала померлому особисто та 1/2 частини якої належала померлій ............. року .............., спадкоємцем якої був її чоловік ..........., який фактично прийняв спадщину, але юридично не оформив своїх спадкових прав.

Спадщину я приймаю.

Спадкоємцем, передбаченим ст. 1241 ЦК України є дружина померлого - ...............

До зазначеної заяви додаю:

  • копію свідоцтва про смерть громадянина;
  • оригінал заповіту;
  • довідку про останнє місце проживання спадкодавця.

Інші документи будуть подані додатково.

Місто ......

............... року

Підпис ................/ ...................../