ЗАЯВА
Про відвід судді (прокурора, секретаря, експерта, перекладача, захисника)

У провадженні .......... суду знаходиться ......... справа за позовом (заявою, скаргою, звинуваченням) ................ (зазначити сторони, предмет спору або п.і.б. підсудного).

В розгляді цієї справи в якості ........... (зазначити: судді, прокурора, секретаря, експерта, перекладача, захисника) бере участь................... (п.і.б.).

Вважаю, що............. (п.і.б.) не може брати участь в розгляді справи і підлягає відводу у зв'язку з ............. (зазначити обставини: він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі; він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі; з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань; він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь з них, а також родичем слідчого, особи, яка провадила дізнання, обвинувача або обвинуваченого; він брав участь у даній справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка провадила дізнання, слідчий, обвинувач, захисник або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача; він під час досудового розслідування справи вирішував питання щодо проведення обшуку, виїмки, огляду, обрання, зміни чи скасування запобіжних заходів, продовження строків тримання під вартою, або розглядав скарги на затримання чи на постанови про відмову в порушенні кримінальної справи або закриття справи; ).

У відповідності до ст. 20 - 22 ЦПК України (ст. 54 - 62 КПК України, ст. 27 -29 КАС) заявляю відвід .................

Додаток: Докази.

Дата
Підпис