ЗАЯВА
Про встановлення факту родинних відносин

Я та .......... (П.І.Б, адреса) є родичами (зазначити ступінь родинності). Однак документи, що підтверджують нашу родинність, не збереглись(або збереглись, але в них є помилки ) з причини .......

Зараз виникла необхідність встановити родинні відносини (зазначити причину: для оформления права на пенсію, у випадку втрати годувальника, задля отримання свідоцтва про спадщину тощо).

З метою поновлення актового запису про народження(свідоцтва про шлюб) я зверталась до органів ЗАГСу. Але мені було відмовлено в задоволенні прохання, позаяк …(зазначити підстави відмови).

Наші родинні відносини підтверджуються…(навести докази – документи, акти, листи, котрі містять в собі відомості про родинні відносини).

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. 256, 257 ЦПК України, прошу:

1) встановити, що я ..... (П.І.Б) є донькою (жінкою, племіннецею тощо);
2) викликати в судове засідання свідків .....(П.І.Б).

Додатки:

  1. докази(документи, акти, будь-які листи, в яких є відомості про родинні стосунки);
  2. довідка органів ЗАГСу про неможливість відновлення свідоцтва про народження, про шлюб заявника або осіб, стосовно котрих подається;
  3. копії заяви(за кількістю зацікавлених осіб);
  4. квитанція держмита.

Дата
Підпис