КЛОПОТАННЯ
про відкладення розгляду справи

В провадженні Господарського суду м. ............ знаходиться справа за позовом ............... до .............. про накладення арешту на майно та стягнення ................. грн. Ухвалою суд від ............ р., розгляд справи призначено на ................ р. та покладено обов'язок на відповідача щодо надання відзиву на позов.

........................ на адресу ................. була надіслана копія позовної заяви, але в супереч ст. 56 Господарського процесуального кодексу України, додані до позову документи Відповідач не отримав, у звязку з чим не має змоги у повному обсязі ознайомитися з доказами наданими Позивачем та скласти обгрунтований відзив на позовну заяву.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 56, 57, 59 Госодарського процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

  1. Відкласти розгляд справи за позовом ................ до .............. про накладення арешту на майно та стягнення ............ грн.
  2. Зобов'язати Позивача ................... надіслати на адресу ................ документи, що перелічені в додатках до позову.

Додаток: 1. Довіреність від ........... р. (1 арк.)

Представник Відповідача ....................