ПОЗОВНА ЗАЯВА
про поновлення на роботі та оплату часу вимушеного прогулу

Я працював ........ (посада, виконувана робота) на ..... (найменування підприємства, організації, установи) від ..... (число, місяць, рік).

Наказом (розпорядженням) № .... від ..... я звільнений ........ (підстави звільнення).

Власне звільнення я вважаю незаконним: ....... (зазначити обставини, на підставі яких позивач вважає звільнення неправомірним). Від ......... я не працюю.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. 55 Конституції України, ст. ст. 235, 236 КЗПрП України, прошу суд:

  • поновити мене на роботі ....... (посада, виконувана робота) в ..... (найменування підприємства, установи, організації);
  • стягнути з ........................ на мою користь мій середній заробіток за час вимушеного прогулу від ..... по день поновлення на роботі.

Додатки:

  1. копія наказів про прийом на роботу та про звільнення;
  2. витяг з протоколу засідання профкому (про згоду на звільнення);
  3. довідка про розмір середньої зарплатні та копія позовної заяви для відповідача.

Дата

Підпис